Hur gör man ett flashspel?

Det som främst kännetecknar flashspel är de trevliga figurer som de olika spelen har. Fri fantasi torde därmed var en god egenskap för att skapa dessa spel. Någorlunda teckningskunnig kan även det vara till nytta, men instrumenten som används för skapande av flashspel har väldigt fina redskap för att vässa till även en sämre ritad figur. Program som oftast används tillhör Adobes breda register över program. För tillverkande av flashspel är den senaste versionen av Adobe Flash Professional CS, vilken nu är 6, som programutvecklare mest lämpad.

 

Detta Flash CS program är mycket omtalat och många vill lära sig att animera, göra filmer och skapa spel med detta program. För nybörjaren kan det dock te sig ganska dyrt att direkt kasta sig in i professionella program. Det finns alternativ till de kommersiella programmen från bland andra open-source, det som kallas “öppen källa”.

 

I korthet går programmering för ett flash-spel till så här: Börja med att skapa en mapp där filerna skall lagras och en fil som flashen skall byggas av. Olika fönster som behövs är “Scene” där man kan rita och lägga in objekt. Där skall det finnas en tidslinje för att ordningen ska kunna kontrolleras, och man kan förlänga en bild genom att välja “Insert frame” efter att ha högerklickat. För att rita helt nytt behövs “Insert Keyframe”. Så kommer man till avsnittet där det skapas action, där alla kodningar ska göras och där finns de funktioner som formatering per automatik. Ett exempel är “Syntax Highlightning” som i princip gör det möjligt att koderna färgas olika. Dessutom finns kommandon för “properties” som är inställningar och bibliotek för grafik och ljud.

 

Ritobjekten placerar man i en filmfrekvens, ett “movie clip”. Använd verktygsfältet för att rita en grafisk teckning exempelvis en cirkel. För att göra objektet till ett “movie clip” används F-tangenten F8. Nu måste denna symbol ges ett namn i ”Properties Inspector” som exempelvis “Btn1”. Denna första nyckelbildsruta skall markeras och använd därefter F9 för att öppna panelen med AktionScript. Där skriver man grundläggande kommandon som onRollOver, onRollOut och onRelease, för den symbol som skapats med namnet “Btn1”. Allt detta måste upprepas genom att skapa knappar för de fortsatta symbolerna som avses användas. Det kan vara skepp, fordon, rymdfärjor, och alla figurer som skall delta i spelet. Man kan även ha dolda objekt för zoner där spelaren drabbas av något om den träder in i zonen. I ActionScript-panelen behöver en variabel för poängberäkning skapas. Skriv denna kod: var myScore: Number=0;

 

Nu kan denna variabel användas för onRollOver och onRelease så att knapparna som genererar poäng kan ges olika värde. En viss knapp ger kanske 500 poäng. Skriv följande kod för knappen med 300 poäng: myScore +=500;

Om man i detta exempel bara har en knapp som ger 500 poäng kanske man kan sätta spelslutet till 25 000 poäng, det vill säga att spelaren är i mål vid denna summa. Skriv: var GameOver: Number=25000;

Även onRelease måste vara med i detta avslut som en kontroll för att spelmålet är uppnått, skriv: om (myScore>=GameOver) gotoAndStop (2)

Sedan måste det till en knapp för att starta spelet och alla andra knappar skall tas bort från den bildruta där spelet är över.

 

Detta är verkligen en mycket förenklad beskrivning och naturligtvis finns det mer professionella sätt att göra flash-spel. Det finns mycket bra studier på internet kanske framförallt filmer på YouTube där man kan få mer intrikata tips för att utveckla sitt spelbyggarsinne.